.
.

Musik A – Matematik A

Udfordr både din kunstneriske og logiske sans

De ældste dyder

Musik og matematik hører til blandt nogle af de ældste fag,  der nogensinde er blevet undervist i. Begge fag har deres oprindelse i oldtidens Grækenland, hvor de hørte sammen. Sidenhen har de udviklet sig i vidt forskellige retninger, og afstanden mellem de to fag kan synes lang. Men kigger man nærmere på dem, så har de flere elementer til fælles, og viden fra det ene fag kan overføres til det andet, eksempelvis fungerer takter ligesom brøker.

Med musik og matematik på A-niveau får du mulighed for at arbejde med vidt forskellige problemstillinger indenfor det kunstneriske og det matematisk logiske.

I musik får du tid til at fordybe dig i de forskellige genrer og sange. Du lærer om musikkens teoretiske side som noder, akkorder og harmonik. Samtidig får du også mulighed for at spille en masse musik fra mange forskellige kunstnere og genrer. Du får også mulighed for at skrive dine egne nodeark og bygge videre på andres melodier.

Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning og omfatter en lang række metoder til modellering og problembehandling. Matematik er uundværlig i mange erhverv, i naturvidenskab og teknologi, i medicin og økologi, i økonomi og samfundsvidenskab, og som grundlag for politisk beslutningstagen. Matematik er samtidig væsentlig i dagligdagen. Den udbredte anvendelse af matematik bunder i fagets abstrakte natur og afspejler den erfaring, at mange vidt forskellige fænomener opfører sig ensartet.

Fremtids­muligheder

Med musik og matematik på A-niveau, har du mulighed for at studere en lang række forskellige emner. Du kan vælge at gå den matematisk retning, og tage økonomiske studier, eller du kan vælge en kunstnerisk retning med en musisk uddannelse.

Du vil f.eks. have muligheder for at søge uddannelser som music management, erhvervsøkonomi (HA)musikterapi  og økonomi.

Du kan se alle uddannelser denne studieretning giver adgang til på Adgangskortet.

Oversigt over fag

Studieretning

 • Musik A
 • Matematik A

Andre fag

 • Dansk A
 • Historie A
 • Engelsk B
 • 2. fremmedsprog (vælg mellem tysk, kinesisk, fransk eller spansk)
 • Mindst et naturvidenskabeligt fag på B-niveau (biologi, kemi, naturgeografi eller fysik)
 • Fysik C
 • Idræt C
 • Oldtidskundskab C
 • Religion C
 • Samfundsfag C
 • To naturvidenskabelige fag på C-niveau (biologi, kemi eller naturgeografi)