Prøver og eksamen

En studentereksamen omfatter i alt 9-10 prøver – herunder et studieretningsprojekt. Afhængig af, hvilke eksamensfag, der udtrækkes af Undervisningsministeriet, vil der være ca. 3 skriftlige og ca. 6 mundtlige eksaminer – herunder en synopsisprøve i almen studieforberedelse. Mindst 2 eksamener afholdes inden afslutningen af 2.g.

Desuden afholdes skriftlige og mundtlige årsprøver i 1.g og 2.g. og terminsprøver i 3.g.. Den første mundtlige årsprøve gennemføres i det naturvidenskabelige grundforløb i november i 1.g., og i 1.g. afholdes også tests i Almen Sprogforståelse.

Der er mødepligt til alle tests, årsprøver og terminsprøver.

Ud over årsprøverne skal eleverne udarbejde en opgave i dansk og/eller historie i 1.g og en generalprøve på studieretningsprojektet i 2.g.

Eksamensfagene udtrækkes af Undervisningsministeriet og offentliggøres hvert år for eleverne ca. 20 maj. Yderligere informationer om eksamen (herunder tidspunkter, anvendelse af hjælpemidler, klageprocedurer og -frister) findes på skolens to elektroniske platforme First Class og LUDUS Web.