Bestyrelse

Bestyrelsen er skolens øverste myndighed. Nederst på siden kan dagsordner og referater fra bestyrelsesmøderne ses.

Medlemmer

Formand
Søren K. Lauridsen. 86 37 21 81. skl@post.cybercity.dk. Udpeget af kommunalbestyrelserne i Region Midtjylland.

Næstformand
Annie Wernblad. 87 53 56 60. anw@syddjurs.dk. Udpeget af Skolelederkredsen i Syddjurs Kommune.

Medlemmer
Martin Hansen. Udpeget ved selvsupplering.
Hasse Schneidermann. Udpeget af Region Midtjylland.
Carsten Skivild. Udpeget ved selvsupplering.
Valdemar Smith. Udpeget af Rektor for Århus Universitet.
Rasmus Henriksen. Repræsentant for Syddjurs Erhvervsforening.
Andrea Taul Madsen (3.g). Udpeget af elevrådet.
Dagmar Rud Christensen (3.g). Udpeget af elevrådet.
Anne Mette Platz. Udpeget af skolens medarbejdere.
Veronika Radl. Udpeget af skolens medarbejdere.

Resultatløn

Rektor og bestyrelsen har udarbejdet en resultatlønskontrakt for skoleåret 2016-2017.

Bestyrelsesmøder

Dagsorden og referat fra årets møder kan her hentes i PDF-format. Bemærk at referatet fra seneste møde først er endeligt godkendt, når det følgende møde figurerer nedenfor.