Bestyrelse

Bestyrelsen er skolens øverste myndighed. Nederst på siden kan dagsordner og referater fra bestyrelsesmøderne ses.

Medlemmer

Formand
Søren K. Lauridsen. 86 37 21 81. sklauridsen@gmail.com. Udpeget af kommunalbestyrelserne i Region Midtjylland.

Næstformand
Carsten Skivild. 28 72 18 31. carstenskivild@gmail.com. Udpeget ved selvsupplering.

Medlemmer
Arnold Boon. Udpeget af Rektor for Århus Universitet.
Hanne Duus. Udpeget ved selvsupplering.
Rasmus Henriksen. Repræsentant for Business Djursland.
Trude Gejl Godt (2.w). Udpeget af elevrådet.
Ronja Hoeks Haugum (2.x). Udpeget af elevrådet.
Lene Kirkegaard. Udpeget af Skolelederkredsen i Syddjurs Kommune.
Anne Mette Platz. Udpeget af skolens medarbejdere.
Finn Thranum. Udpeget af Region Midtjylland.
Linn Kathrin Øverland. Udpeget af skolens medarbejdere.

Resultatløn

Rektor og bestyrelsen har udarbejdet resultatlønskontrakter, som kan ses her:

Resultatslønskontrakt 2016-17
Resultatlønskontrakt   2017-18
Resultatslønskontrakt 2018-19

Bestyrelsesmøder

Dagsorden og referat fra årets møder kan her hentes i PDF-format. Bemærk at referatet fra seneste møde først er endeligt godkendt, når det følgende møde figurerer nedenfor.