.
.

Om skolen

Rønde Gymnasium er et offentligt alment gymnasium, som udbyder uddannelsen til studentereksamen – også kaldet STX. Lovgrundlaget for STX-uddannelsen kan læses på Undervisningsministeriets hjemmeside.
Det er gratis at gå på skolen. Der opkræves dog et indmeldelsesgebyr på 1100 kr., som dækker matematikprogrammer og diverse introaktiviteter. Herudover er der egenbetaling til studierejsen i 2.g. og evt. til sprogrejsen i 3.g.

Skolen i tal

Elevtal

Pr. 14. september 2020 er indskrevet 323 elever fordelt på fem 1.g- klasser og fire klasser i 2.g og 3.g. Den gennemsnitlige klassekvotient  er 24,8.

Ansatte

Skolen har pr. 14. september 2020 56 ansatte fordelt på 36 lærere og 20 ansatte i andre funktioner. Du kan se alle skolens ansatte her på siden.

Kostskole

Til skolen er tilknyttet en kostskole, hvor der bor ca. 65 elever.

Skolens virke

Som en statslig selvejende institution er bestyrelsen skolens øverste myndighed. Bestyrelsens sammensætning, referater fra bestyrelsesmøder m.m. kan ses på denne side.

Rønde Gymnasium har et bygningsfælleskab med Rønde Privatskole, som indtil 2010 var en del af gymnasiet, men som nu er en selvstændig privatskole, der tilbyder undervisning på 7.-10- klassetrin.

Studieretninger & fag

Du kan finde information om de studieretninger, vi tilbyder her på siden. Her kan du også læse om, hvilke fag der er obligatoriske, og hvilke der udbydes som valgfag. Fra denne side har du også adgang til ”Adgangskortet” for den enkelte studieretning, hvor du kan se, hvilke videregående uddannelser, du får adgang til med de enkelte studieretninger og valgfag.

Nøgletal fra Undervisningsministeriet

  • Eksamensresultat 2019. Gennemsnitskarakter: 7,3.
  • Fuldførelsesprocent for 2018 er 80.
  • Overgang til uddannelse. Efter 27 måneder er 71,9% af dimittenderne fra årgang 2016 i gang med en videregående uddannelse.
    * Kilde: https://uni.uddannelsesstatistik.dk/
    **Tal er opdateret 12.9.2020 og er de senest tilgængelige.

Regnskab

Skolens regnskab kan ses på “Regnskabsportalen”.

Fastholdelse

Vi arbejder løbende med forskellige fastholdelsestiltag i forhold til eleverne. Vi lægger stor vægt på en tæt kontakt til den enkelte elev og på at tage individuelle hensyn. Studievejledningen holder samtaler med alle nye elever i 1.g. i løbet af de første par måneder af skoleåret og arbejder sammen med lærerne og ledelsen om at skabe de bedste rammer for elevernes skolegang.

Skolen har en SPS-konsulent tilknyttet. SPS (specialpædagogisk støtte)-ordningen administreres af Undervisningsministeriet og har til formål at sikre, at elever med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan gennemføre uddannelsen i lighed med andre elever.

Enkelte elever har desuden en lærer tilknyttet som mentor.

Vi har desuden opprioriteret vores kontakt til forældrene til 1.g.-eleverne. Det gælder både i forhold til en tidlig kontakt, hvis der opstår problemer med fravær fra undervisningen og i forhold til det generelle informationsniveau. Vi udsender 4 årlige nyhedsbreve specielt henvendt til forældre til 1.g.-elever.

Antimobbestrategi

Skolen har en antimobbestrategi, som kan læses her.

Antiradikalisering

Skolens har en antiradikaliseringsstrategi, som kan læses her.

Evalueringsstrategi

Skolens har en evalueringsstrategi, som kan læses her.

Virksomhedsplan

Skolen har udarbejdet en virksomhedsplan med en beskrivelse af de indsatsområder, vi arbejder med. Virksomhedsplanen for skoleåret 2020-21 kan ses her.