Om skolen

Rønde Gymnasium er et offentligt alment gymnasium, som udbyder uddannelsen til studentereksamen – også kaldet STX. Lovgrundlaget for STX-uddannelsen kan læses på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Skolen i tal

Elevtal

Pr. 1. februar 2017 er indskrevet 316 elever fordelt på fire klasser i 1.g og 2.g og fem klasser i 3.g. Den gennemsnitlige klassekvotient er 24,3 pr. 1. februar 2017.

Ansatte

Skolen har pr. 1. februar 2017 62 ansatte fordelt på 41 lærere og 21 ansatte i andre funktioner. Du kan se alle skolens ansatte her på siden.

Kostskole

Til skolen er tilknyttet en kostskole, hvor der bor ca. 75 elever.

Skolens virke

Som en statslig selvejende institution er bestyrelsen skolens øverste myndighed. Bestyrelsens sammensætning, referater fra bestyrelsesmøder m.m. kan ses på denne side.

Rønde Gymnasium har et bygningsfælleskab med Rønde Privatskole, som indtil 2010 var en del af gymnasiet, men som nu er en selvstændig privatskole, der tilbyder undervisning på 7.-10- klassetrin.

Studieretninger & fag

Du kan finde information om de studieretninger, vi tilbyder her på siden. Her kan du også læse om, hvilke fag der er obligatoriske, og hvilke der udbydes som valgfag. Fra denne side har du også adgang til ”Adgangskortet” for den enkelte studieretning, hvor du kan se, hvilke videregående uddannelser, du får adgang til med de enkelte studieretninger og valgfag.

Nøgletal fra Undervisningsministeriet

Regnskab

Skolens regnskab kan ses på “Regnskabsportalen”.

Fastholdelse

Vi arbejder løbende med forskellige fastholdelsestiltag i forhold til eleverne. Vi lægger stor vægt på en tæt kontakt til den enkelte elev og på at tage individuelle hensyn. Studievejledningen holder samtaler med alle nye elever i 1.g. i løbet af de første par måneder af skoleåret og arbejder sammen med lærerne og ledelsen om at skabe de bedste rammer for elevernes skolegang.

Skolen har en SPS-konsulent tilknyttet. SPS (specialpædagogisk støtte)-ordningen administreres af Undervisningsministeriet og har til formål at sikre, at elever med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan gennemføre uddannelsen i lighed med andre elever.

Enkelte elever har desuden en lærer tilknyttet som mentor.

Vi har desuden opprioriteret vores kontakt til forældrene til 1.g.-eleverne. Det gælder både i forhold til en tidlig kontakt, hvis der opstår problemer med fravær fra undervisningen og i forhold til det generelle informationsniveau. Vi udsender 4 årlige nyhedsbreve specielt henvendt til forældre til 1.g.-elever.

Indsatsområder

Skolen har forskellige indsatsområder på mange niveauer i organisationen, og hvert år arbejder vi med et eller flere generelle indsatsområder. Bl.a. på baggrund af en elev-styret pædagogisk dag sætter vi fokus på undervisningsevaluering, som er det overordende indsatsområde for skoleåret 2016/17.