Optagelse i gymnasiet

Gymnasiet er en boglig ungdomsuddannelse. Det betyder dog ikke, at du skal have topkarakterer fra 9. eller 10. klasse for at kunne klare gymnasiet. Men du skal have lyst og energi til at gå i gang med skolearbejdet for at få det meste ud af din skolegang!

De formelle krav til optagelse i gymnasiet er:

  • Du skal have afsluttet 9. klasse og aflagt folkeskolens afgangsprøve. Du skal have modtaget 2-4 års undervisning i tysk eller fransk.
  • Du skal være erklæret uddannelsesparat af din folkeskole.

Hvis din folkeskole ikke kan erklære dig uddannelsesparat, har du mulighed for at komme til en optagelsesprøve. På denne side kan du læse mere om optagelsesprøver og vurdering af uddannelsesparathed.

Har du gået i skole i udlandet? Så anbefaler vi, at du kontakter os, så vi kan vurdere om din skolegang i udlandet, svarer til den danske folkeskole.

Inden du starter

Der er meget at tage stilling til, når du skal beslutte dig for en ungdomsuddannelse, og det er nemt at miste overblikket, når du læser om de mange muligheder for studieretninger og valgfag på gymnasiet.

Heldigvis er det nemt på Rønde Gymnasium i begyndelsen! Inden du starter her på gymnasiet skal du kun tage stilling til to ting:

  1. Hvilket fremmedsprog du vil have ud over engelsk: Fransk, tysk, kinesisk eller spansk.
  2. Hvilket kunstnerisk fag du gerne vil have: Musik, billedkunst eller mediefag.

Resten af dine valgfag og din studieretning vælger du først, når du har gået på gymnasiet i nogle måneder. Til den tid er du blevet introduceret til de mange fag, og det vil være nemmere for dig at træffe den rigtige beslutning.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre mere om gymnasiet og STX-uddannelsen.